Copyright

Hoewel de grootste zorg werd besteed aan de inhoud van onze site, kan Online Hotel Experts niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien. Online Hotel Experts bhoudt zich het recht de informatie op deze site op elk ogenblik zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Tenzij een bronvermelding, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Online Hotel Experts. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Online Hotel Experts.